Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Interia.pl sp. z o.o.

ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków

tel.: +48 12 646 28 12,

fax.: + 48 12 646 27 10

email: pomoc@kontakt.int.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub jako skan pisma załączony do wiadomości elektronicznej).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. Konto wraz z całą zawartością zostaną usunięte i zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Interia.pl sp. z o.o.

ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków

tel.: +48 12 646 28 12,

fax.: + 48 12 646 27 10

e-mail: pomoc@kontakt.int.pl

 

 

Ja....................................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi poczty elektronicznej w ramach konta email o nazwie:............................................................

 

Data zawarcia umowy ............................

 

Imię i nazwisko konsumenta: ............................................................................................

 

Adres konsumenta

............................................................................................

............................................................................................

 

 

.................................................................                                              ..............................................                                                                

 

Podpis konsumenta:                                                          Data

Formularz odstąpienia od umowy

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka