Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Ci usługi bezpłatnego konta pocztowego na podstawie regulaminu świadczenia usługi.Podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie umowy na podstawie REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH W DOMENIE INT.PL

Zgodnie z twoimi dyspozycjami dane będą przetwarzane w celu świadczenia Ci usługi bezpłatnego konta.


Dane kontaktowe:

Adres: Interia.pl sp. z o.o.

ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków

pomoc@kontakt.int.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:

Adres pocztowy: Interia.pl sp. z o.o.

Na ręce: Inspektor Ochrony Danych

ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków

Adres email: IOD@firma.interia.pl

Numer telefonu: +48 12 646 20 30 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Odbiorcy danych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.Twoje dane:

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które podałeś podczas rejestracji do usługi bezpłatnego konta pocztowegoTwoje prawa:

Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa których opis znajduje się prywatnosc.interia.pl
Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce "Prywatność" prywatnosc.interia.pl
Prawo do kontroli przetwarzania:

W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.


Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy. Brak podania przez Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenia usługi bezpłatnego konta pocztowego.

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka